Đau dạ dày kiêng ăn gì?

Đau dạ dày kiêng ăn gì? Điều trị đau dạ dày không chỉ là uống đúng và đủ thuốc mà còn cần phải loại trừ những nguyên nhân ảnh hưởng…